MANEGE VAARTDIJK

De Gezelligste Manege van de Zaanstreek
 
Stalregelementen 

Om de leefbaarheid en het plezier op de Manege Vaartdijk te vergroten is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de huisregels houdt. Deze huisregels zijn met zorg opgesteld en dienen opgevolgd te worden. Indien er vragen zijn over de regels, of dat er onduidelijkheden zijn kunt u zich wenden tot de manege eigenaar

Erf

Roken in de gebouwen is niet toegestaan. Buiten op het erf is roken toegestaan mist men de restanten in de vuilnisbak deponeert en zorg draagt dat de peuk goed uit is. Niet roken bij het hooi, stro en in de stallen. 

.

Men betreedt het terrein van Manege Vaartdijk voor eigen risico. Houdt toezicht op uw kinderen. Wij doen ons uiterste best om alles te controleren maar het blijft uw eigen verantwoording als u kinderen zonder toezicht op het erf achter laat.

Men dient zich op het erf gepast te gedragen. Gillen, rennen of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Kinderen kunnen spelen in de speeltuin.

Afval in de daarvoor bestemde bakken/zakken gooien

Personen de te paard of pony het terrein verlaten doen dit geheel op eigen risico en dienen zich te houden aan de aangegeven (verkeers) regels en zich gepast te gedragen zodat de naam van de manege niet geschaad wordt. Mest op publieke plaatsen dient te worden verwijderd. Bij diefstal wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Paarden en pony's die eigendom zijn van de manege mogen niet zonder toestemming het terrein verlaten.

Zijn er problemen en/of vragen, meldt ze dan direct om ergernis te voorkomen.

Mest op het erf dient te worden opgeruimd. Indien het paard voor de box word gepoest veegt men daarna het vuil bij elkaar en ruimt dit op.

Na het uitmesten moet de mest en vieze stro voor de box worden opgeruimd.

De stroplaats moet ten alle tijden aangeveegd en netjes zijn, zonder los stro op de grond.

Met paarden/pony's aan de hand grazen is toegestaan naast de speeltuin. Het gebied tissen de speeltoestellen is verboden voor paarden en pony's.

DE VERHUURDER STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEVALLEN EN HET ZOEKRAKEN EN/OF BESCHADIGINGEN AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN IN EN OM DE STALLEN.

Uw paard staat voor eigen risico op Manege Vaartdijk.

De manege eigenaar verzoekt u om mee te werken aan het creëren van een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt.

Hij of zij die zich schuldig maakt aan roddel of laster kan door de eigenaar de toegang tot het terrein ontzegd worden. Iedereen moet zich veilig en gerespecteerd voelen en een ieder moet op zijn eigen manier met het paard bezig kunnen zijn.

De paarden en andere dieren dienen met respect voor het wezen behandeld te worden. Bij tekenen van mishandeling wordt de toegang tot het terrein ontzegd. Beoordeling in deze geschied door de manege eigenaar,

Het is absoluut verboden om met onveilig schoeisel (crocs, teenslippers, ballerina's) in de buurt van een paard te komen.

Parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Op het terrein stapvoets rijden.

Het laden en lossen van paarden gebeurd uitsluitend op het erf.

De manege eigenaar behoudt zich het recht voor om klanten die zich niet aan aan de regels houden de toegang tot het erf te ontzeggen.

Algemene veiligheid

Bij gebruik van muziekapparaten tijdens stalwerkzaamheden of rijden tenminste één oor vrij houden. dit kan gevaarlijke situaties voorkomen voor jou en andere die eventueel hulp nodig hebben. Geen oordoppen is natuurlijk veiliger. 

Zorg ervoor dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt als je alleen op stal bent.

Rijden met goedgekeurde veiligheidscap is verplicht.

Tijdens het rijden draagt men schoenen met hak en chaps of rijlaarzen.

Gebruik kantine

Het is niet toegestaan om etenswaren uit de kasten of van achter de bar te halen zonder nadrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Wanneer men frisdrank of limonade uit de koelkast pakt dient men daarvoor te betalen.

Het is niet toegestaan achter de bar te komen als je daar geen toestemming voor hebt.

In de kantine mag geen paardenvoer bereid worden.

Men dient zijn eigen rotzooi, waaronder lege verpakkingen op te ruimen.

Weiland/Paddock

Het is voor kinderen van de manegelessen niet toegestaan om zonder toestemming alleen paarden uit het land/paddock te halen.

Draden altijd sluiten, ook als er geen paarden staan. Mest uit de paddocks verwijderen!

Het is niet toegestaan met ondeugdelijk schoeisel het weiland/paddock in te gaan zoals (crocs, ballerina's, slippers).

Manege paarden mogen uitsluitend in overleg met de manege eigenaar buiten gezet worden. Men mag niet op eigen gelegenheid de paarden in het land/paddock zetten.

Kapotte draden, verwondingen of andere eigenaardigheden moeten direct gemeld worden bij de manege eigenaar.

In de weide wordt niet gereden.

Buitenbak

In de buitenbak voor de kantine mogen geen paarden zonder toestemming los gezet worde.

Indien men gebruik maakt van springmateriaal dient men dit direct na gebruik op te ruimen op de plaats waar het hoort, of het in de staat waarin het stond opgebouwd terug te zetten.

Tijdens dubbele lesuren is het toegestaan om met maximaal 2 combinaties bij de les te rijden, met uitzondering van de springles en de beginnerslessen. Men dient wel rekening te houden met het niveau van de ruiters en men mag geen overlast veroorzaken. Men doet mee met de gevraagde oefeningen.

Tijdens de privélessen mag men met 2 combinaties normaal in de bak rijden, men dient wel rekening te houden met de ruiter die les heeft.

Het is toeschouwers niet toegestaan om zich op wat voor manier dan ook op eigen initiatief met de les te bemoeien of zelfstandig aanwijzingen te geven.

Mest dient uit de rijbakken te worden verwijderd!

Zadelkamer

De gebruikte spullen dienen na gebruik op de juiste plaatsen terug gezet c.q. gehangen worden. Je eigen spullen weer in je kast plaatsen. Spullen die buiten de kast of de op daarvoor bestemde plaats hangen/staan worden verwijderd door de manege eigenaar.

Het is niet toegestaan ongevraagd de spullen van een ander te gebruiken.

Als er iets wordt stukgemaakt of beschadigd dan wordt dit geregeld of vergoed naar tevredenheid van de eigenaar door de veroorzaker.